Postaja za mjerenje kvalitete zraka - Ksaverska.

 

Mjerenja kakvoće zraka u lokalnoj mreži grada Zagreba započela su davne 1963. godine. Danas u toj mreži imamo 6 mjernih postaja na kojima se određuju različita onečišćenja u okolnom zraku. Mjerna postaja (IMI), koja se nalazi u sjevernom dijelu grada, smještena je na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Mjerenja provodi Jedinica za higijenu okoline Instituta. Danas se na mjernoj postaji IMI automatskim analizatorima određuju SO2, CO, NO i ozon. Lebdeće čestice aerodinamičkog promjera manjeg od 10, 2.5 i 1.0 mikrona (PM10, PM2.5, PM1.0) određuju se gravimetrijski. U PM10 česticama određuje se njihov sastav, i to metali Pb, Cd, Mn, As, Ni, Zn, Cu i Fe, policiklički aromatski ugljikovodici te anioni sulfati, nitrati i kloridi. Na ovoj mjernoj postaji još se određuje i ukupna taložna tvar te metali Pb, Cd, Tl, As i Ni u ukupnoj taložnoj tvari.