Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada,

Jedinica za higijenu okoline.

Telefon:

Centrala: +385 1 46 82 500

Faks: +385 1 46 73 303

Email:

Kontakt: Kvaliteta zraka

WebMaster: WebMaster

Adresa:

Ksaverska cesta 2
p.p. 291
HR-10001 Zagreb
HRVATSKA