Prognoza indeksa kvalitete zraka za Ozon na postaji Ksaverska cesta (IMI)

 

LEGENDA INDEKSA KVALITETE ZRAKA
BOJA VRIJEDNOST ZNAČENJE
  0 - 25 Vrlo nizak
  26 - 50 Nizak
  51 - 75 Srednji
  76 - 100 Visok
  > 100 Vrlo visok
INDEKS KVALITETE ZRAKA Ozona za: 24.3.2017. 16:00:00 PROGNOZA INDEKSA KVALITETE ZRAKA Ozona za sljedeći sat: 24.03.2017 19:00
Nizak
Vrlo visok
Osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe Osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe
Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. Izbjegavajte naporane aktivnosti na otvorenom.
Djeca i starije osobe također trebaju izbjegavati fizički napor na otvorenom.
Opća populacija Opća populacija
Kvaliteta zraka je idealna za aktivnost na otvorenom. Smanjenjite ili odgodite zahtjevne aktivnosti na otvorenom,
pogotovo ako imate simptome kao što su kašalj i iritacija grla.