Prognoza indeksa kvalitete zraka za Ozon na postaji Ksaverska cesta (IMI)

 

LEGENDA INDEKSA KVALITETE ZRAKA
BOJA VRIJEDNOST ZNAČENJE
  0 - 25 Vrlo nizak
  26 - 50 Nizak
  51 - 75 Srednji
  76 - 100 Visok
  > 100 Vrlo visok
INDEKS KVALITETE ZRAKA Ozona za: 23.4.2018. 16:00:00 PROGNOZA INDEKSA KVALITETE ZRAKA Ozona za sljedeći sat: 23.04.2018 18:00
Srednji
Srednji
Osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe Osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe
Razmislite o smanjenju zahtjevnijih aktivnosti na otvorenom, ako se pojave simptomi. Razmislite o smanjenju zahtjevnijih aktivnosti na otvorenom, ako se pojave simptomi.
Opća populacija Opća populacija
Nema potrebe mijenjati svoje uobičajene aktivnosti na otvorenom,
osim ako imate simptome kao što su kašalj i iritacija grla.
Nema potrebe mijenjati svoje uobičajene aktivnosti na otvorenom,
osim ako imate simptome kao što su kašalj i iritacija grla.