Karta grada Zagreba

Stranica prikazuje rezultat modela za širenja kvalitete zraka za trenutni datum i za sljedeći dan za polutante NO2 i PM10. Model prikazuje uže i šire područje grada Zagreba i Zagrebačke županije.
 NO2 - 18.10.2015
 NO2 - 19.10.2015
 NO2 - 18.10.2015
 NO2 - 19.10.2015NAPOMENA: zbog redovitog održavanja servera moguće su poteškoće u prikazivanju modela kvalitete zraka! Održavanje će se završiti u narednih par dana! Hvala na razumjevanju.


Izvor rezultata modela: GEKOM-Geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o.