O indeksima kvalitete zraka

 

Indeks kvalitet zraka (AQI) sluzi kao pokazatelj izvjestavanja o dnevnoj kvaliteti zraka. Pokazuje koliko je zrak cist ili zagaden te kakvi bi moguci zdravstveni problemi mogli biti uzrokovani udisanjem zraka. AQI je usmjeren na zdravstene ucinke koji mogu biti izazvani udisanjem zagadenog zraka tijekom par sati ili dana.

Indeksi kvalitete zraka na Institutu za medicinska istrazivanja i medicinu rada radeni su prema CAQI-om modelu (Common Air Quality Index) koji se najcesci model izvjestavanja indeksa kvalitete zraka u Europi. Na web stranici Instituta prikazani su satni indeksi kvalitete zraka za plinove za koje su oni definirani, te ukupni satni indeks kvalitete zraka za podrucje gdje se nalazi mjerna postaja (Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2).

Indeks kvalitet zraka moze imati vrijednost od 0 do 100. Sto je vrijednost niza, bolja je kvaliteta zraka. Kod ovoga mjerenja broj 75 predstavlja razinu niskog prisustva pojedinog zagadivaca, razinu ispod zakonski propisane dozvoljene granicne vrijednosti. Stoga indeks kvalitete zraka ispod 75 predstavljaju zadovoljavajucu kvaliteti zraka te malu mogucnost izazivanja zdravstvenih problema stanovnistva. Takoder ljestvica indeksa kvalitete zraka podijeljenja se u pet razlicito obojenih kategorija, od zelene do crvene. Na primjer, vrijednost indeksa od 27 ulazi u zeleno-zutu zonu, sto ukazuje na dobru kvalitetu zraka. S druge strane, vrijednosti iznad 101 pripada crvenoj zoni, sto ukazuje na opasnost.

 

Tablica onečišćujućih tvari i tablica za izračunavanje indeksa kvalitete zraka po CAQI metodi

CAQI

Preuzeto sa: http://citeair.rec.org/home.html